Вартість послуг рекрутингу персоналу

Важливість правильного підбору персоналу

Успіх будь-якої компанії визначається не тільки якістю продукту чи послуги, але й кваліфікацією та мотивацією її працівників. Тому підбір персоналу є надзвичайно важливим завданням для організації. Відправною точкою у процесі підбору є розуміння який персонал потрібен та на які задачі, далі потрібно визначити рівень оплати для посади і можна починати пошук.

Фактори, що впливають на вартість послуг рекрутингу

Вартість послуг рекрутингу персоналу може варіюватися в залежності від кількох факторів.

  • По-перше, це складність та специфіка вакансії. Вакансії, які вимагають високої кваліфікації або спеціалізованого досвіду, можуть мати вищу ціну, оскільки знайти кандидатів складніше і потребує більше часу та ресурсів.
  • По-друге, ціна може залежати від обсягу роботи, який потрібно виконати агенству для підбору кандидатів. Наприклад, пошук працівника на затребувану посаду, на яку є дефіцит кадрів на ринку праці, потребує більше ресурсів, ніж пошук працівника на менш затребувані посади. Прикладом можуть бути менеджери з продажів, які затребувані завжди і успішні кандидати можуть обирати серед пропозицій.

Крім того, ситуація на ринку в конкретному регіоні України безпосередньо впливає на рівень цін за послуги пошуку персоналу.


Різні моделі ціноутворення в рекрутингу

У сфері рекрутингу існує кілька моделей ціноутворення, які можуть бути використані рекрутинговими агентствами. Одна з них - це фіксована плата за послуги. В рамках цієї моделі компанія заплачує певну суму за кожну вакансію, яку рекрутингове агенство у Києві BestHeads успішно заповнює. Найрозповсюдженіша модель - це відсоткова комісія від заробітної плати нового працівника. В цьому випадку агенство отримує відсоток від заробітної плати нового співробітника протягом певного періоду, як правило, перших місяців його роботи. Існують також комбіновані моделі, де вартість послуг розраховується за фіксованою ставкою плюс відсоток від заробітної плати.


Раціональне використання рекрутингових послуг

Для ефективного використання рекрутингових послуг і оптимізації вартості, компанія може скористатися декількома порадами:

  • Одразу встановити чіткі критерії та вимоги до кандидатів, що допомагає зменшити час та зусилля, спрямовані на пошук персоналу. Чим точніше визначено необхідні навички, досвід та кваліфікації, тим ефективніше буде пошук.
  • Визначення мінімально достатніх вимог, що здешевлює вартість послуг з пошуку і бюджет вакансіі. Наприклад, не потрібно вказувати обов’язкову вільну англійську, якщо на посаді людина її майже не використовуватиме.
  • Попередня оцінка ринку праці: Дослідження ринкової ситуації допомагає визначити, які умови пропонуються на аналогічних вакансіях та яка заробітна плата є конкурентоспроможною. Це дозволяє підготувати привабливу та конкурентну пропозицію для потенційних кандидатів.
  • Необхідно проаналізувати доцільність та ефективність різних каналів рекрутингу для конкретної вакансії: таких як онлайн-платформи, професійні мережі, рекомендації тощо. Це допомагає визначити, які з них найбільш ефективні для певної вакансії та цільової аудиторії і не витрачати ресурси на недоцільні канали пошуку.
  • Взаємодія з рекрутинговим агентством: Розуміння процесу роботи рекрутингового агентства та встановлення ефективної комунікації допомагають уникнути непорозумінь та забезпечити успішний підбір персоналу. Важливо встановити з агентством чіткі строки та очікування щодо рекрутингового процесу. Також необхідно надавати максимально чіткий і розгорнутий зворотній зв’язок по кожному кандидату, що не підійшов, щоб уточнити та звузити пошук.
  • Внутрішні резерви: Визначення можливостей для внутрішнього підвищення кваліфікації та переведення співробітників на вакантні посади може бути ефективним способом залучення персоналу без залучення зовнішніх рекрутингових послуг.


У підсумку, вартість послуг рекрутингу персоналу може варіюватися в залежності від різних факторів, але вона є інвестицією в якість та успішність компанії.

Найкращі статті